پیوندهای مرتبط

لينکستان > وزارت نفت
   
لينکستان

  صندوق هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه صنعت نفت  - http://www.bazneshaste.com

     نظرات : 513 -  نمايش : 44719
  پورتال وزارت نفت  - http://www.mop.ir

     نظرات : 718 -  نمايش : 42672
  مركز خدمات مشاوره اي صنعت نفت  - http://moshavereh.nioc.ir/

     نظرات : 424 -  نمايش : 15336
  شركت ملي نفت ايران  - http://www.nioc.ir

     نظرات : 76 -  نمايش : 15146
  شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران  - http://www.niordc.ir

     نظرات : 140 -  نمايش : 14286
  انجمن نفت ايران  - http://www.ipi.ir

     نظرات : 379 -  نمايش : 13406
  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت   - http://www.piho.ir/

     نظرات : 148 -  نمايش : 13250
  موسسه مطالعات بين المللي انرژي  - http://www.iies.ac.ir

     نظرات : 272 -  نمايش : 11134
  پژوهشگاه صنعت نفت  - http://www.ripi.ir

     نظرات : 54 -  نمايش : 9637
  هيات مركزي گزينش وزارت نفت  - http://hmg.mop.ir/

     نظرات : 39 -  نمايش : 8652
  شركت ملي گاز ايران  - http://www.nigc.ir

     نظرات : 56 -  نمايش : 8246
  اداره كل بهداشت ايمني و محيط زيست وزارت نفت   - http://hse.mop.ir/

     نظرات : 76 -  نمايش : 7766
  دانشگاه صنعت نفت  - http://www.put.ac.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR

     نظرات : 21 -  نمايش : 7028
  معاونت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت  - http://www.pmhr.ir

     نظرات : 96 -  نمايش : 5625
  پايگاه اطلاع رساني مركز مقاومت بسيج وزارت نفت  - http://alamdarnews.com

     نظرات : 31 -  نمايش : 5497
  پورتال امور اوپك و روابط با مجامع انرژي  - http://opec.mop.ir

     نظرات : 3 -  نمايش : 5202
  اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي   - http://tadvin.nioc.ir/

     نظرات : 25 -  نمايش : 4907
  مسكن صنعت نفت  - http://maskan.mop.ir/

     نظرات : 32 -  نمايش : 4647
  معاونت امور بين الملل و بازرگاني  - http://diac.mop.ir/

     نظرات : 28 -  نمايش : 4574
  تدوين روش ها و مقررات مالي  - http://tadvinmali.nioc.ir/

     نظرات : 10 -  نمايش : 4358
  مديريت توسعه منابع انساني  - http://www.nioc-hrm.com

     نظرات : 34 -  نمايش : 4279
  كتابخانه مركزي نفت  - http://www.nioclibrary.ir

     نظرات : 9 -  نمايش : 4214
  نظام جامع تعميرات ونگهداري در صنعت نفت  - http://cmms.mop.ir/

     نظرات : 9 -  نمايش : 3802
  اتوماسيون اداري  - http://192.168.20.34/eorg1/Logon.aspx

     نظرات : 13 -  نمايش : 3621
  ستاد اقامه نماز  - http://www.namazenaft.org

     نظرات : 2 -  نمايش : 3612
  معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربني  - http://pshr.mop.ir/DefaultFolder

     نظرات : 6 -  نمايش : 3527