منو اصلی
منو اصلی

آدرس: تهران - خ شيخ بهايي -نرسيده به ميدان شيخ بهايي - ساختمان شركت ملي صنايع پتروشيمي-طبقه هشتم شرقی-مرکز سرمایه گذاری

صندوق پستی: 6896-19395

تلفن : 88620134-021

دورنگار : 88620135-021

پست الكترونيكinvestment@nipc.ir

تار نما : http://investment.nipc.ir/

عنوان