مناقصه و مزایدهآگهی فراخوان عمومی
آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار (کد فراخوان ستاد: 2099092052000007)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت " احداث خط انتقال برق 33 کیلو ولت به ایستگاه تقویت فشار سیاه‌مکان(CS02) به صورت EPCC"واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب اقدام نماید.
 ٠٧:٣٨ - دوشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000004)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٧:٣١ - يکشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000003)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت " تعمیر و نصب تابلوهای برق مجموعه گلستان " اقدام نماید.
 ٠٨:٠٨ - سه شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000002)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " خرید فلکسیبل هوزهای بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر " اقدام نماید.
 ٠٩:٠٩ - دوشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان ارزیابی
تمدید سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
تمدید سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
 ١٤:٤٨ - دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2098092052000006)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " عملیات اجرایی تکمیل‌ ساختمان عمومی‌ و محوطه سازی مربوطه و ‌کارهای باقیمانده شهرک مسکونی‌گلستان- عسلویه" اقدام نماید.
 ١٠:٢٤ - دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2098092052000005)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت " تعمیر و نصب تابلوهای برق مجموعه گلستان " اقدام نماید.
 ١٥:٢٦ - چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی فراخوان عمومی
آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور (کد فراخوان ستاد: 2098092052000004)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور واجد صلاحیت جهت " نظارت بر احداث ایستگاه‌های تقویت فشار CS2 & CS7 (سیاه مکان – گچساران) طرح خط لوله اتیلن غرب" اقدام نماید.
 ١٠:٥٨ - چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان انتخاب مشاور
فراخوان انتخاب مشاور به منظور تدوین برنامه استراتژیک مدیریت کربن در صنعت پتروشیمی (کد فراخوان ۲۰۹۸۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۰۳)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل با استفاده از روش کیفیت (QBS) اقدام نماید.
 ١١:١٣ - دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید فراخوان عمومي شناسائي و انتخاب سرمايه گذار
در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص توسعه صنعت پتروشیمی کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت" مبنی بر انجام امور حاکمیتی/سیاستگذاری ، نظارتی، اجرایی و سرمایه گذاری در حوزه های صنعت نفت ،گاز ، پخش و پالایش و پتروشیمی توسط وزارت نفت ...
 ١٤:٠٢ - چهارشنبه ٢ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>