مناقصه و مزایدهفراخوان انتخاب مشاور به منظور تدوین برنامه استراتژیک مدیریت کربن در صنعت پتروشیمی (کد فراخوان 2099092052000020 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل با استفاده از روش کیفیت (QBS) اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه شرکت‌‌های مشاور معتبر دارای توان و تجربه لازم دعوت بعمل می‌آید.
 ٠٨:٤٨ - يکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد:2099092052000016)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " خرید فلکسیبل هوزهای بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر " اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‏آید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا تحویل آنها و اعلام نتایج از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می شود.
 ٠٨:٠٨ - يکشنبه ١٢ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید لانچر و رسیور (کد فراخوان ستاد: 2099092052000015)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد انجام " خرید لانچر و رسیور 20"X16" دو منظوره برای قطعه سیاه مکان به گچساران" واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب کشور را به روش مناقصه عمومی یک مرحله ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) براساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل برگزار نماید.
 ٠٨:٢٠ - شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای کد فراخوان 2099092052000014
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر مورد تایید سازمان حراست صنعت نفت دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا تحویل آنها و اعلام نتایج از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می شود .
 ١٢:٤٢ - چهارشنبه ١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان 2099092052000013 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ٠٨:٢٠ - دوشنبه ٣٠ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000012)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی و انجام مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار/پیمانکاران ذیصلاح جهت " مهندسی، خرید ، ساخت و راه اندازی طرح GTPP اسلام آباد غرب" بصورت EPCC، شامل طرح متانول به ظرفیت 660 هزار تن در سال ، متانول به پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال و پلی پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس براساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٧:٥٥ - شنبه ٧ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده شماره 722/318/4
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به فروش دو واحد آپارتمان نیمه کاره واقع در شهرک پردیس جم پتروشیمی به شرکتهای متقاضی در منطقه عسلویه به صورت یکجا اقدام نماید، لذا از متقاضیان حقوقی دعوت بعمل می آید که با دردست داشتن معرفینامه و اصل مدارک شناسایی نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
 ٠٩:٥٤ - شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000009)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز جهت آماده سازی اراضی پروژه GTPP به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ١٤:١١ - يکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000008)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ١٤:٠٣ - شنبه ٣ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد:2099092052000005)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ١٣:٥٥ - چهارشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>