مناقصه و مزایدهآگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد:2099092052000052)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:٣٥ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد: ۲۰۹۹۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۴۲)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:٠٨ - دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد : 2099092052000049 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏ های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ٠٩:١٠ - يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت (SQCB) (کد فراخوان ستاد: 2099092052000041 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدین‌وسیله از شرکت‌های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:٥٩ - يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000044)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه "اجرای شبکه جمع آوری و انتقال آب های سطحی بندر پتروشیمی ماهشهر " اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏ های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می‏ آید.
 ٠٨:٢٥ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد:۲۰۹۹۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۴۲)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:٠٨ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( کد فراخوان 2099092052000040)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏ های معتبر مورد تایید سازمان حراست صنعت نفت دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می آید.
 ٠٩:١١ - شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ( کد فراخوان ستاد : 2099092052000038 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خريد تجهیزات نگهداری داده (استوریج SAN Storage) اقدام نماید. لذا بدینوسیله ازکلیه شرکت های معتبر دارای گواهی نامه های ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.
 ٠٩:٠٠ - شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای همراه با ارزیابی کیفی (کد فراخوان ستاد:2099092052000035)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام "راهبری خط لوله انتقال اتیلن غرب" اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏ های معتبر دارای شرایط ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‏ آید.
 ٠٨:٤٣ - شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای همراه با ارزیابی کیفی (کد فراخوان ستاد:2099092052000035)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام "راهبری خط لوله انتقال اتیلن غرب" اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای شرایط ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‏ آید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا تحویل آنها و اعلام نتایج از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می شود.
 ٠٧:٥٣ - سه شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>