راهنمای تالار گفتگو

  • برای ورود به تالار شماره کارمندی به عنوان نام کاربری و تاریخ تولد(YYMMDD) به عنوان کلمه عبور درج می گردد.
  • هدف از ایجاد تالار، همفکری و تبادل نظر در حوزه های تخصصی مرتبط با صنعت پتروشیمی است تا از این طریق بتوانیم موجب توسعه دانش و تعالی عملکرد در این صنعت شویم؛ لذا سپاسگزار خواهیم بود از درج مطالب غیر علمی و غیر مرتبط با موضوع تالار پرهیز شود.
  • شخصیت اعضای تالار معتقد به حفظ احترام سایرین است؛ بر این اساس برای نوشتن مطالب و نظرات، از ادبیات اداری، علمی و رسمی استفاده می گردد.
  • با توجه به زمینه های موجود در صنعت پتروشیمی، تعدادی انجمن تشکیل شده که می توانید در آن عضو شوید. علاوه بر این موارد، می توانید انجمن های دیگری را به فهرست اضافه نمائید
  • شما می توانید با اظهار نظر در مورد موضوع بحث، به غنای مطلب بیافزائید یا با طرح موضوع، امکان مشارکت دیگران و بهره مندی از نظرات ایشان را فراهم سازید.

  • در صورتی که  ایجاد انجمن جدیدی را از نظر خود لازم می دانید، مراتب را با دلایل توجیه آن، از طریق ایمیل به مدیر کانون اعلام فرمایید تا پس از بررسی اقدام مقتضی انجام پذیرد

  • ایمیل کانون تفکر :

    think-tank@nipc.ir

 

 

ورود به تالار گفتگو