پدافند غيرعامل

امور پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

در راستای مصونیت سازی و کاهش آسیب پذیری ناشی از تهدیدات داخلی و خارجی و ایمن سازی تاسیسات صنعت پتروشیمی کشور، امور پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۸۹ تشکیل گردید. از آنجائیکه مجموعه اقدامات غیر نظامی بمنظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات در قالب فعالیتهای پدافند غیرعامل تعریف می گردد این شرکت در گام نخست اقدام به طبقه بندی مجتمع های پتروشیمی از منظر حیاتی، حساس و مهم بودن آنها نموده است که مهمترین اهداف این کار، پیاده سازی الزامات و مصوبات پدافند غیرعامل در شرکتهای تولیدی و پروژه های صنعت پتروشیمی متناسب با ماهیت و وضعیت هر شرکت بوده است .

رویکردهای پدافند غیر عامل صنعت پتروشیمی :

 • پدافند سایبری
 • پدافند شیمیایی
 • پدافند زیستی (بیولوژیکی)
 • پدافند فنی و مهندسی
 • پدافند پرتوی (رادیو اکتیو)
 • پدافند اقتصادی

آثار و نتایج پدافند غیر عامل :

 • کاهش آسیب پذیری
 • افرایش پایداری ملی
 • آمادگی در برابر تهدیدات
 • تسهیل مدیریت بحران
 • ایجاد تعامل ملی در شرایط اضطراری
 • تولید بازدارندگی دفاعی
 • تولید قدرت تداوم و تولید اقلام ضروری

هدف کلان: " تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی"   
  

راهبرد : " بهبود و ارتقاء سامانه های پدافندی غیرعامل"  


ماموریت ها و مهمترین اولویت های کاری امور پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری صنعت پتروشیمی

بازدید، ممیزی و ارزیابی

 • به روز رسانی سطح بندی و طبقه بندی تاسیسات و مجتمع های پتروشیمی از منظر ملاحظات پدافند غیرعامل.
 • انجام بازدید و اجرای برنامه های ممیزی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری.
 • ارزیابی و نظارت بر اجرای تمرین های سراسری پدافند غیرعامل در مناطق ماهشهر و عسلویه.

نظارت و حمایت

 • تشکیل ساختار سازمانی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری وکمیته های مدیریت شرایط اضطراری در شرکتهای پتروشیمی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر مطالعات پایه و مفهومی پدافند غیرعامل صنعت پتروشیمی.
 • نظارت عالیه بر وضعیت پدافندغیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری پروژه های تحت نظر مدیریت طرح ها و مدیریت تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
 • ظارت و پیش بینی ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح های توسعه ای جدید پتروشیمی (فاز 2 ماهشهر، منطقه انرژی بر پارسیان، چابهار، قشم و ...)

مشارکت و هماهنگی

 • مشارکت در کمیته تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری وزارت نفت.
 • مشارکت و حمایت از پایان نامه های دانشجویی با موضوعات پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری براساس نیازسنجی پژوهشی.
 • مشارکت در بررسی شکایات مرتبط با موضوعات HSE ارجاعی از نهادهای حاکمیتی و شرکت های پتروشیمی.

تدوین راهنما و پیگیری

 • تدوین الزامات و دستورالعمل های پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری صنعت پتروشیمی
 • تدوین و ابلاغ الزامات پدافند غیرعامل برای صنایع تکمیلی در حال احداث در مناطق ویژه
 • همکاری در تدوین سند راهبردی پدافند غیر عامل صنعت نفت
 • تهیه طرح پدافند شیمیایی صنعت پتروشیمی کشور
 • پیگیری ایجاد مرکز مدیریت شرایط اضطراری در مناطق ماهشهر و عسلویه
 • پیگیری اجرای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل HSE و مرکز بسیج وزارت نفت در صنعت پتروشیمی
 • پیگیری اجرای فعالیت ها و مطالعات پدافند غیرعامل خط لوله انتقال اتیلن غرب
 • پیگیری ایجاد تسهیلات و اصلاحات برای امداد رسانی و تخلیه جاده ها و مسیرهای دسترسی به مجتمع ها و شرکت ها در شرایط اضطراری
 • پیگیری ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه های متمرکز آب آتش نشانی مناطق ماهشهر و عسلویه

ارتقاء دانش و توانمندی مدیران و کارشناسان با برگزاری دوره تخصصی و همایش

 • برگزاری و حمایت از همایش و رویداد در حوزه های مختلف پدافندغیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری در چارچوب ضوابط و مقررات
 • برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری در حوادث انسان ساخت و طبیعی در تهران و مناطق عسلویه و ماهشهر
 • فرهنگ سازی و نهادینه نمودن مقوله پدافند غیرعامل با تهیه و ارسال مطالب آموزشی بصورت برشورهای الکترونیکی و کاغذی در زمینه پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری