محيط زيست

امور محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف افزایش توان و دانش فنی و خود کفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و رهایی از صنعت تک محصولی، با شعار "تلاش، آفرینش، بالندگی" مصمم به توسعه این صنعت استراتژیک در راستای دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه می ­باشد. لذا در تصمیمات مدیریتی خود جایگاه مهمی برای حفظ محیط زیست لحاظ نموده است، چرا که توسعه بدون توجه به محیط زیست را توسعه ای تک بعدی و آن را ناپایدار و ناکامل می­ داند. بدین منظور شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها در صورتی اقدام به احداث واحدهای جدید می نماید که طرح از توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی برخوردار بوده و کلیه جنبه­ های زیست محیطی بهداشتی و ایمنی در آن لحاظ شده باشد. ضمن اینکه  مجتمع­ های تولیدی نیز جهت بهبود وضعیت و رسیدن به استانداردهای ملی وبین المللی، اقدام به اجرای پروژه­ های بسیاری نموده اند و این روند تا رسیدن به سطح کاملا مطلوب ادامه خواهد یافت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تعهد به استفاده بهینه از منابع و انرژی و احترام به حقوق شهروندان، هدف غایی خود را دور ریز صفر(Zero Discharge) به محیط زیست قرار داده و در این راستا تلاش های فراوانی نموده است.

هدف:

برنامه ریزی، اجراء و کنترل فالیت های محیط زیست در نظام HSE با رویکرد یکپارچه و ترویج فرهنگ زیست محیطی و پایش کلیه فعالیتها از نظر کنترل آلاینده ها و تاثیر هر یک به محیط زیست و تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه اثرات مخرب فعالیت ها به محیط زیست.

ماموریت ها :

 • نظارت بر نهادینه کردن فرهنگ محیط زیست در شرکت و تلاش در جهت تحقق اهداف محیط زیست
 • ایجاد و برقراری فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی و کنترل آثار زیست محیطی منفی
 • ایجاد مکانیزم مدیریت پسماند جهت مدیریت اصولی پسماندها
 • ایجاد مکانیزم ارزیابی محیط زیستی طرح ها و پروژه ها به منظور حصول اطمینان از تحقق الزامات محیط زیستی
 • ایجاد مکانیزم مدیریت تغییر به منظور اطمینان از عدم وجود اثرات محیط زیستی مخرب بر محیط زیست در تغییرات فرآیندی و غیرفرآیندی
 • تهیه و تدوین روش ها و دستورالعمل های الزام شده در سیستم HSE و نظارت بر اجرای هر یک
 • ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست در نظام مدیریت HSE
 • مشارکت در تهیه طرح های مقابله با شرایط اضطراری و نظارت بر اجرای آزمایشی طرح های اضطراری
 • جمع آوری شواهد عینی جهت بررسی اولیه و ارائه گزارش از علل رخ دادهای محیط زیستی و ارائه پیشنهادات
 • ایجاد بانک اطلاعات از رویدادها جهت تجزیه و تحلیل های آماری و تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • نظارت بر تجهیز مجتمع ها به سیستم های کنترلی و اندازه گیری آلاینده های گازی و آبی
 • نظارت بر مصرف انرژی جهت حصول اطمینان از رعایت اصل بهینه مصرف
 • نظارت بر عملکرد محیط زیستی پیمانکاران و ارائه روش های اجرایی مورد لزوم در جهت تقلیل آثار منفی محیط زیست
 • نظارت بر کلیه پروژه های اجرایی و اصلاحات در فرایندها جهت اطمینان از رعایت اصول و الزامات محیط زیستی
 • ایجاد فرایند کنترلی و نظارتی واحدها برای رعایت الزامات و مقررات محیط زیستی
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان و کارآموزان و نظارت بر آموزش و ارائه آگاهی در خصوص موارد محیط زیستی و پیشگیری از آثار سوء عملکرد و فعالیت های آنها
 • توصیه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و نظارت بر اجرای به موقع و اثربخش
 • نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز
 • تحقیق در خصوص تکنولوژی های روز و بروز رسانی تکنولوژی های بکار رفته
 • شناسایی و بروز رسانی قوانین و مقررات و الزامات محیط زیست و نظارت بر اجرای هر یک از سوی کارکنان و پیمانکاران
 • همکاری در تهیه و انتشار مقالات و خبرنامه های محیط زیستی و تشکیل سمینارهای علمی در امور HSE