مزیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران

• حمایت و پشتیبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی
• تضمین تامین مستمر انواع خوراک های مورد نیاز صنایع پتروشیمی
• فراوانی و قابل دسترس بودن خوراک های مورد نیاز صنعت پتروشیمی
• مشخص بودن قیمت خوراک بر اساس فرمول های مصوب وزارت نفت
• وجود زیر ساخت های حمل و نقل (خط لوله، فرودگاه، راه آهن، بندر، اسکله و ...) در کشور خصوصاً در مناطق توسعه یافته پتروشیمی
• وجود نیروی انسانی متخصص وجوان
• وجود نیروی کار انسانی ارزان
• تخفیف های تعریف شده برای خوراک تا ۳۰% جهت احداث طرح های پتروشیمی در مناطق کمتر توسعه یافته و تکمیل زنجیره محصولات پایین دستی
• دسترسی به آبهای آزاد بین المللی
• دسترسی به بازارهای مصرف کشورهای همسایه
• بازار داخلی رو به رشد مصرف فرآورده های پتروشیمی در کشور
• وجود شرکت های فنی مهندسی توانمند و سازندگان تجهیزات داخلی
• معافیت های مالیاتی بلند مدت جهت احداث طرح در مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق کمتر توسعه یافته پس از بهره برداری از طرح
• بهره مندی سرمایه گذاران خارجی از قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA)
• بهره مندی از مزایا و معافیت های گمرکی در صورت سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران
• معرفی طرح های اولویت دار به انکها، موسسات و نهادهای مالی جهت استفاده (ارزی و ریالی) از تسهیلات صندوق توسعه ملی، خطوط اعتباری دولتی و منابع داخلی بانکی