معرفی مديريت سرمايه گذاری

مدیریت سرمایه گذاری به عنوان یکی از مدیریت های اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اهداف کلان جذب سرمایه گذاری، جذب مشارکت ها و تامین منابع مالی طرح های در دست اجرای صنعت پتروشیمی ایران سازماندهی شده است. شناسایی، معرفی فرصت های سرمایه گذاری، انجام فرایند واگذاری طرح ها به سرمایه گذاران دارای صلاحیت و تسهیل مسیر سرمایه گذاری از مهمترین اهداف این مدیریت به شمار می رود.
در همین راستا، راهبری مشارکت های داخلی و خارجی از طریق ارزیابی توان فنی و اقتصادی سرمایه گذاران، پشتیبانی از فرایندهای جذب سرمایه گذاری، پشتیبانی از صندوق های سرمایه گذاری فعلی و پیگیری ایجاد صندوق های سرمایه گذاری جدید همسو با چشم اندازهای مورد نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیگر وظایف این مدیریت می باشد.
مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری سایر مدیریت های این شرکت ضمن برنامه ریزی برای جذب و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، در چارچوب ضوابط و برنامه های اجرایی توسعه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، علاوه بر انجام اقدامات لازم در خصوص شناسایی موانع سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، پیگیری حل مسایل سرمایه گذاران از مراجع درون و برون سازمانی را نیز عهده دار است.