مناقصه و مزایدهفراخوان انتخاب مشاور
فراخوان انتخاب مشاور به منظور تدوین برنامه استراتژیک مدیریت کربن در صنعت پتروشیمی (کد فراخوان ۲۰۹۸۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۰۳)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل با استفاده از روش کیفیت (QBS) اقدام نماید.
 ١١:١٣ - دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید فراخوان عمومي شناسائي و انتخاب سرمايه گذار
در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص توسعه صنعت پتروشیمی کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت" مبنی بر انجام امور حاکمیتی/سیاستگذاری ، نظارتی، اجرایی و سرمایه گذاری در حوزه های صنعت نفت ،گاز ، پخش و پالایش و پتروشیمی توسط وزارت نفت ...
 ١٤:٠٢ - چهارشنبه ٢ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2098092052000002)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " رنگ آمیزی مخازن، تاسیسات و تجهیزات بندر پتروشیمی ماهشهر" اقدام نماید.
 ٠٩:٥١ - يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان عمومي شناسائي و انتخاب سرمايه گذار
در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص توسعه صنعت پتروشیمی کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت" مبنی بر انجام امور حاکمیتی/سیاستگذاری ، نظارتی، اجرایی و سرمایه گذاری در حوزه های صنعت نفت ،گاز ، پخش و پالایش و پتروشیمی توسط وزارت نفت، ...
 ١٠:٢١ - سه شنبه ٢٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی شماره 3/219/420
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ هر یک از 11 دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات ذیل و با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به متقاضیان حقیقی و یا حقوقی اقدام نماید.
 ١٠:٢٣ - چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ‏ای (کد 3/220/050 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت به منظور "تجهیز اسکله های 16 و 17 بندر پتروشیمی پارس در عسلویه به روش EPCC " و "تجهیز و تغییر کاربری اسکله های 1 الی 15 بندر پتروشیمی پارس در عسلویه به روش EPCC " اقدام نماید.
 ٠٩:١٦ - دوشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( کد فراخوان 3/219/170 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٣٨ - شنبه ١٨ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی (کد 3/216/441)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " خرید و نصب foam bladder membrane bag سایت مخازن بندر پتروشیمی ماهشهر " اقدام نماید.
 ٠٩:١٨ - دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان 3/208/948)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت " تکمیل فازهای 1 و 2 و اجرای فاز 3 سیستم مخابرات و اسکادای خط لوله اتیلن غرب کشور به صورت EPCC " اقدام نماید.
 ١١:٠٦ - شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ‏ای (کد 3/208/055)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انتخاب پیمانکار به منظور "تجهیز اسکله های 16 و 17 بندر پتروشیمی پارس در عسلویه به روش EPCC " و "تجهیز و تغییر کاربری اسکله های 1 الی 15 بندر پتروشیمی پارس در عسلویه به روش EPCC " اقدام نماید.
 ٠٨:٤٤ - چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>