مناقصه و مزایدهآگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000008)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏های ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ١٤:٠٣ - شنبه ٣ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد:2099092052000005)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ١٣:٥٥ - چهارشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی فراخوان عمومی
آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار (کد فراخوان ستاد: 2099092052000007)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت " احداث خط انتقال برق 33 کیلو ولت به ایستگاه تقویت فشار سیاه‌مکان(CS02) به صورت EPCC"واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب اقدام نماید.
 ٠٧:٣٨ - دوشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000004)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٧:٣١ - يکشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000003)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت " تعمیر و نصب تابلوهای برق مجموعه گلستان " اقدام نماید.
 ٠٨:٠٨ - سه شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000002)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " خرید فلکسیبل هوزهای بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر " اقدام نماید.
 ٠٩:٠٩ - دوشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان ارزیابی
تمدید سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
تمدید سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
 ١٤:٤٨ - دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2098092052000006)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " عملیات اجرایی تکمیل‌ ساختمان عمومی‌ و محوطه سازی مربوطه و ‌کارهای باقیمانده شهرک مسکونی‌گلستان- عسلویه" اقدام نماید.
 ١٠:٢٤ - دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2098092052000005)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت " تعمیر و نصب تابلوهای برق مجموعه گلستان " اقدام نماید.
 ١٥:٢٦ - چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی فراخوان عمومی
آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور (کد فراخوان ستاد: 2098092052000004)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور واجد صلاحیت جهت " نظارت بر احداث ایستگاه‌های تقویت فشار CS2 & CS7 (سیاه مکان – گچساران) طرح خط لوله اتیلن غرب" اقدام نماید.
 ١٠:٥٨ - چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>