مناقصه و مزایدهفراخوان انتخاب مشاور به منظور " توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در صنعت پتروشیمی" کد فراخوان ۲۰۰۰۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۰۴
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل با استفاده از روش کیفیت و قیمت اقدام نماید.
 ٠٩:٣٧ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی شناسایی مشاور
"شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد تا مستندسازی اسناد اراضی تحصیل شده موجود در طرح احداث خط لوله اتیلن غرب را مورد اقدام قرار دهد
 ٠٩:٣١ - چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد2099092052000064 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:١٣ - سه شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000063)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام خرید"کابل 20 کیلوولت جرثقیل های ریلی بندر پتروشیمی پارس" اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این آگهی برای شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می ‏آید.
 ٠٨:٢٤ - يکشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‏ ای همراه با ارزیابی کیفی (کد فراخوان ستاد:2099092052000060 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام "راهبری خط لوله انتقال اتیلن غرب" اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای شرایط ذکر شده در این فراخوان برای شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‏ آید.
 ٠٨:٢٧ - سه شنبه ٥ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی شماره 2099092052000002
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به فروش ششدانگ هر یک از 10 دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات ذیل و با وضع موجوداز طریق مزایده عمومی به متقاضیان حقیقی و یا حقوقی اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند صرفاً از طریق درگاه ستاد به آدرس www.setadiran.ir که نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
 ٠٩:١٠ - شنبه ٢ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2099092052000059)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام خرید"کابل 20 کیلوولت جرثقیل های ریلی بندر پتروشیمی پارس" اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های معتبر دارای گواهینامه‏ های ذکر شده در این آگهی برای شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می‏ آید.
 ٠٨:٥٢ - شنبه ٢ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی شناسایی مشاور
"شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد تا مستندسازی اسناد اراضی تحصیل شده موجود در طرح احداث خط لوله اتیلن غرب را مورد اقدام قرار دهد و در این راستا در مرحله اول نیاز به شناسایی مشاوران صاحب صلاحیت به منظور بررسی مستندات موجود و اطمینان از کفایت آن جهت طی فرآیند اجرای کار مدنظر دارد
 ١٢:٤٤ - چهارشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان عمومي شناسائي و انتخاب سرمايه گذار
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان متولی توسعه صنعت پتروشیمی از طرف وزارتخانه مذکور با هدف جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده و به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 133674/ت 57747 ه مورخ 1399/11/19 ، در نظر دارد از كليه سرمايه‌گذاران و متقاضيان (اشخاص حقوقی) واجد شرايط بخش‌ های غیر دولتی که از توانمندی مالی و فنی مناسب جهت اجرای طرح های پتروشیمی برخوردار می باشند، جهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح دانش بنیان " تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی " (GTPP) در منطقه اسلام آباد غرب مطابق با مشخصات مندرج در نمودار شماتیک طرح در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دعوت بعمل آورد.
 ٠٨:٢٩ - دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( کد فراخوان 2099092052000058 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت‏های فعال و مورد تایید سازمان حراست صنعت نفت دارای گواهینامه‏ های معتبر ذکر شده در این فراخوان جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٧:٥٥ - سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>