مناقصه و مزایدهاصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS) کد فراخوان ستاد:2000092052000033
پیرو آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS) چاپ شده به تاریخ های 1400/08/26 و 1400/08/29،کد فرخوان درج شده از 2000092052000020 به 2000092052000033 اصلاح و همچنین سایر تاریخ های مندرج به شرح ذیل اعلام می‌شود:
 ٠٨:٥٦ - دوشنبه ٨ آذر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000035 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٣٠ - يکشنبه ٧ آذر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( کد فراخوان 2000092052000034 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٢٠ - يکشنبه ٧ آذر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS)کد فراخوان ستاد:2000092052000020
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٥٢ - چهارشنبه ٢٦ آبان ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000031)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت" احداث خط انتقال برق 33 کیلوولت به ایستگاه تقویت فشار سیاه مکان " واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب اقدام نماید.
 ٠٨:١٩ - چهارشنبه ١٢ آبان ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی فرآیند عمومی دو مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000027)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی جهت انتخاب مشاور ذیصلاح به منظور " خدمات مطالعات مکانیک خاک (ژئوتکنیک) و لرزه‏ خیزی در پروژه GTPP پتروشیمی اسلام آباد غرب" ، شامل طرح متانول به ظرفیت 660 هزار تن در سال ، متانول به پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال و پلی پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس براساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٠٣ - چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000029)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام پروژه "خرید ولوهای اضطراری (ESDV) و موتوردار (MOV) بندر پتروشیمی پارس" اقدام نماید.
 ٠٨:٤٣ - سه شنبه ٤ آبان ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000028)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مناقصه گر واجد صلاحیت جهت انجام خرید"کولرهای ضد انفجار بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر" اقدام نماید.
 ٠٧:٥٨ - دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی فرآیند عمومی دو مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000018 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی جهت انتخاب مشاور ذیصلاح به منظور " خدمات بازرسی فنی شخص ثالث تجهیزات و کالا در داخل و خارج کشور و بازرسی فنی عملیات ساخت و نصب در محل پروژه GTPP پتروشیمی اسلام آباد غرب " ، شامل طرح متانول به ظرفیت 660 هزار تن در سال ، متانول به پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال و پلی پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس براساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
 ١١:٢٦ - چهارشنبه ٧ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب بازرس فني براساس روش کیفیت و قیمت ( QCBS) (کد فراخوان ستاد: 2000092052000023)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب بازرس فني شخص ثالث فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٤٢ - يکشنبه ٣١ مرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>